Dịch vụ Gọi đi

Viết bởi 

Sử dụng công cụ phân tích độc đáo, chúng tôi phân tích ý kiến trong các cuộc "hội thoại" với khách hàng và qua đó cung cấp dịch vụ Gọi đi chủ động, giúp tăng cường và vun đắp quan hệ với khách hàng, kiến tạo cơ hội bán hàng mới.

wide outbound vn

h3 spanDanh sách dịch vụ Gọi đi

h3 spanGọi đi

 

Chúng tôi tạo ra và vun đắp những cơ hội kinh doanh bằng thành tích cũng như kinh nghiệm phong phú của đội ngũ chuyên gia mảng Gọi đi (outbound). Chúng tôi thiết kế những kịch bản cụ thể dựa trên nguyện vọng của khách hàng, triệt để thực thi liên tục PDCA. Chúng tôi cũng chú trọng tìm hiểu kỹ nhu cầu của khách hàng, giúp việc Gọi đi hiệu quả và có chất lượng cao hơn.

h3 spanBán hàng với cuộc gọi đến (inbound sales)

 

Đối ứng linh hoạt với nghiệp vụ trong giờ cao điểm và giúp tăng tỉ lệ mua cũng như tỉ lệ mua lặp lại. Chúng tôi khai thác cơ hội trả lời khách hàng để cung cấp dịch vụ một cách năng động qua đó giúp call center trở thành một nơi tạo ra lợi nhuận (profit center)

h3 spanHỗ trợ nghiệp vụ thúc giục

 

Thu hồi tiền bằng cách gọi điện thoại đi (Outbound) đối với những người chưa hoặc trả chậm. Qua việc thực thi và tối ưu hóa mô hình toán học, mô hình nghiệp vụ đốc thúc, vận hành đốc thúc chúng tôi tính tỉ lệ thu hồi nợ và nâng cao tỉ lệ thu hồi nợ tính trên từng cuộc gọi mà không cần tăng chi phí.

 


Xem 4496 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %14 %362 %2015 %07:%03