Dịch vụ Khoán ngoài Thiết kế Kỹ thuật

Viết bởi 
icon eos vn
Dịch vụGiới thiệu dịch vụ
Hỗ trợ thiết kế Hỗ trợ công việc thiết kế như thiết kế máy móc, plastic, mạch điện tử và mô hình hóa 3D, vẽ hình 2D.
Hỗ trợ phân tích Hỗ trợ chuỗi nghiệp vụ phân tích kiểm thử như tạo dữ liệu mesh, thiết lập điều kiện biên, chạy chương trình phân tích, hậu xử lý, đánh giá kết quả.
Hỗ trợ đánh giá/kiểm thử Hỗ trợ nhiều dạng nghiệp vụ đánh giá liên quan tới thiết kế/phân tích như kiểm tra độ cứng, kiểm tra đặc tính điện, kiểm tra hoạt động, kiểm thử lỗi.

title advantage vn

Nhận thiết kế, triển khai bản tương tự, thay đổi nhỏ phát sinh từ nguồn và chỉnh lý, phân tích quy trình nhằm tối ưu công số, hướng tới giảm chi phí.

 


Xem 4964 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)