Dịch vụ Giải pháp Quy trình Kỹ thuật

Viết bởi 

icon eps vn

Dịch vụGiới thiệu Dịch vụ
Hỗ trợ tối ưu nghiệp vụ Qua việc tạo khung cho sự cải thiện quy trình vận hành và cải thiện quy trình làm việc bị phụ thuộc vào lao động chân tay, hoặc phụ thuộc vào nhân sự đặc thù hay đã thoái hóa trong tổng các quy trình thiết kế, chúng tôi hỗ trợ việc nâng cao hiệu quả thiết kế cũng như chất lượng thiết kế.
Thiết kế backoffice Thông qua việc hỗ trợ xây dựng/nâng cấp cơ sở dữ liệu, tạo tài liệu chứng minh/chứng thực, tạo và cải thiện các loại tài liệu quy chuẩn, hướng dẫn sử dụng dưới góc nhìn của người thiết kế, chúng tôi hỗ trợ quý công ty xây dựng môi trường ở đó người thiết kế có thể chuyên tâm vào công việc.
Hỗ trợ IT Hỗ trợ và đào tạo các loại công cụ. Hỗ trợ IT hóa hướng tới việc tối ưu nghiệp vụ như phát triển công cụ tự động hóa để cải thiện vận hành.

title advantage vn

 

Dựa trên những vấn đề rút ra từ thực tế, bằng việc IT hóa và cải thiện quy trình vận hành, chúng tôi làm cho nghiệp vụ hiệu quả hơn (ví dụ: giảm chi phí)

 

 

 


Xem 4622 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)